CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN MINH HẢI
Văn phòng: SAV 04, 02-12 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
0965660011
minhhai@minhhailogistics.com
mhcustomer@minhhailogistics.com
MST: 0312681428