Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không, đường biển

Minh Hải cung cấp dịch vụ tàu bè, tàu bay quốc tế theo từng đặc điểm hàng hóa của khách hàng trên toàn thế giới với giá cả cạnh tranh.

Các tuyến chính đang khái thác Đông Nam Á, Úc, Mỹ, Châu Âu và các tuyến đường khác theo yêu cầu khách hàng.

Chia sẻ: