Khai thác cảng

- Khu vực cảng khai thác:

  • Nghệ An, Thanh Hóa
  • Phú Mỹ, Cái Mép
  • Hệ thống các cảng tại Hồ Chí Minh
  • Hệ thống các cảng khu vực miền Tây

- Nghiệp vụ: Xếp dỡ, giao nhận, lashing, kho bãi, vận chuyển, …

- Hàng hóa khai thác:

  • Sắt thép: thép hình, tôn cuộn, thép tấm….
  • Nông sản: cám, bã nành, gạo…
  • Khoáng sản: than đá, bột đá…
Chia sẻ: