PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS

Nguồn nhân lực ngành Logistics đang thiếu trầm trọng. Riêng giai đoạn 2017-2020, cả nước cần khoảng 20.000 lao động chất lượng cao lĩnh vực Logistics và quả...
Xem chi tiết